Interessekonflikt

Foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter

Selskabet lægger stor vægt på at yde porteføljepleje med fokus på kundens behov og ønsker dermed at varetage vores kunders interesser bedst muligt. Det understøttes både i Selskabets politikker, forretningsgange, systemer, sammensætning af produkter og i uddannelsen af medarbejderne.

 

Selskabet sikrer sig mod interessekonflikter ved at:

 

  • Selskabets har indført forretningsgange og procedurer som både identificerer, beskriver og opretholder håndtering af interessekonflikter.
  • Aftalerne eller aktiviteter med mulige interessekonflikter er kendt af investorerne ved tegning, og investorerne er dermed oplyst om interessekonflikterne i disse aftaler.
  • Ingen medarbejdere i Selskabet modtager variabel aflønning.
  • Selskabets medarbejdere er underlagt tavshedspligt.
  • Selskabets ledelse eller dets ansatte ikke uden bestyrelsens udtrykkelige skriftlige samtykke kan indgå aftaler med tredjemand, der kan have indflydelse på kundens interesser eller dennes investorer.
  • Forhindre, at specifikke investorer gives særlige rettigheder uden at dette også tilbydes andre investorer.
  • Selskabets ledelse ikke kan besidde andre poster, der kan være til skade for kundens eller dennes investorers interesser. Enhver ny post skal oplyses til de øvrige medlemmer af bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde.