AidanN US Equities A/S

Hedgefond

Investeringsfondens formål er at investere i en portefølje af amerikanske aktier i S&P 500-indekset baseret på en AI-baseret hedgefond-strategi. Det er målsætningen at levere positive årlige afkast samt have en lavere nedadgående afvigelse end markedet. Selskabet benytter eksklusion af virksomheder, som ikke lever op til Selskabets ESG-krav. Investeringsfonden er en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

Seneste kurs og indre værdi (NAV) 15/09/2023
Indre værdi
385,398
Emissionspris
389,252
Indløsningspris
381,544
Tegning/indløsningsbidrag
1%

 

Indre værdi opgøres på ugenligt basis, dog altid sidste bankdag i måneden.

Månedlige afkast beregnet i USD sammenlignet med SP500

(Træningsdata periode frem til juli 2020)

Risk/return comparison & Drawdown

Stamdata

Stamdata
Navn:
AIDANN US EQUITIES A/S
ISIN / Fondskode
DK0061285210
Startdato
1. juli 2020
FAIF
AidanN ApS
Administration
Assure Wealth A/S
Reg. Nr. Finanstilsynet
24666
CVR Nr.
41359226
Børsnoteret
Nej
Handelsdag
Sidste handelsdag i måneden men minimum 30 dages varsel
Akkumulerende
Ja
Benchmark
Nej
Management fee
1,3%
Performance fee
15%
High Water Mark
Ja
Emissionstillæg
1%
Indløsningsfradrag
1%
ÅOP
1,69%*
Risikoklasse (1-7)
5
Risikomærkning
Rød

Fonden er egnet for professionelle investorer, herunder investorer, som forpligtiger sig til at investere minimum DKK 750.000 (svarende til EUR 100.000) og erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering.