Disclaimer

AidanN US Equities A/S er kategoriseret som alternativ investeringsfond. Hjemmesiden og informationer om fonden er udelukkende beregnet til professionelle samt semi-professionelle investorer, som nærmere defineret i den til enhver tid gældende lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Siden er således ikke beregnet til brug for private investorer, der ikke har til hensigt at investere minimumsbeløbet, som kræves for at blive kategoriseret som semi-professionel investor (DKK 750.000)

Hjemmesiden er produceret, udgivet og vedligeholdt af AidanN ApS med det formål at orientere. Oplysningerne på denne og tilknyttede hjemmesider udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning eller en investeringsanbefaling.  Informationer, beregninger og vurderinger bør ikke træde i stedet for brugernes udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal foretages en transaktion.

AidanN udbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde til brugeren. Oplysningerne på hjemmesiderne er generel information, der kun forholder sig til dansk lovgivning, og oplysningerne er derfor udelukkende forbeholdt danske investorer. Intet indhold på hjemmesiden skal danne grundlag for markedsføring eller udbud til offentligheden. Desuden kan potentielle investorer ikke på baggrund af denne side forpligte sig til at erhverve aktier i AidanN US Equities A/S.

AidanN, og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hjemmesiderne er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

AidanN bestræber sig for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiderne er komplette og korrekte. AidanN garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler. Alle oplysninger kan blive ændret uden forudgående varsel. Alle rettigheder til materiale m.v. tilhører AidanN ApS.

AidanN bestræber sig på at sikre hjemmesiderne og derved brugerne bedst muligt, men kan ikke drages til ansvar for tekniske fejl, afbrydelser eller virusinfektion besøgende måtte pådrage sig ved besøg af denne eller tilknyttede hjemmesider.

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. AidanN er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til disse via et link anbragt på denne eller tilhørende hjemmesider.

I det omfang lovgivningen tillader det, udelukker AidanN alle forpligtelser, garantier, indeståelser eller andre vilkår, der kan gælde for denne side eller ethvert indhold på den, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået. Din brug af siden og dens indhold eller funktioner sker på din egen risiko.

Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af:

  • din brug af eller manglende evne til at bruge siden;
  • din brug af eller dine handlinger baseret på indholdet, der vises på siden;
  • ethvert websted, der er linket til eller materialet på sådanne websteder; og
  • enhver fejl eller ydeevne fejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, systemfejl, utilgængelighed eller suspension af siden, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere din computer udstyr, software, data eller andet ejendom på grund af din brug af siden eller din download af materiale fra siden eller andre websteder, der er linket til, inklusive, og ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af indkomst, tab af forventede besparelser, tab af indtægter, tab af data, tab af goodwill eller tab af kontrakter eller forretning (i hvert tilfælde hvad enten det er direkte eller indirekte) eller for enhver indirekte, økonomisk følgeskader eller specielt tab, uanset årsag”